Boże Ojcze,

Ty w Jezusie Chrystusie uczyniłeś nas nowym stworzeniem;

uwolnij całą naszą parafię, także mnie, od wszelkich skutków grzechu;

ześlij na nas swoje błogosławieństwo i pomóż dobrze przygotować się do misji parafialnych;

Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr;

Użycz Prowadzącym światła Ducha Świętego, niech Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.

Daj nam łaskę dobrej spowiedzi, rozkochaj nas w Eucharystii, naucz nas modlić się i doprowadź do pełni miłości na wzór

Chrystusa, Który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami;

Święty Joachimie – módl się za nami; Nasi święci patronowie – módlcie się za nami.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…